Program cu publicul:   Luni - Joi orele 12.00 - 15.30
Program audiente: Miercuri ora 14.00
Program registratura: Luni - Joi orele 10.00 - 15.30 si Vineri orele 12.00 - 13.30
Program vizare documente in vederea apostilarii:
Luni 12 - 15 si Joi 12 - 15 (camera 2)
Program cu publicul Biroul Avize/Autorizari
Luni - Joi orele 12 - 15 (camera 1 si camera 2)
E-mail D.S.P.M.B.: dspb@dspb.ro

Unitati sanitare subordonate Ministerului Sanatatii

Unitati sanitare subordonate PMB

Linii de gardă unitati sanitare Municipiul Bucuresti

Unitati sanitare subordonate altor ministere

Unitati sanitare Private

Furnizori privati de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si transport medical asistat si transport sanitar neasistat


© 2007 - 2017 Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti