Program cu publicul:   Luni - Miercuri: 12.00 - 15.00
                                       Joi: 12.00-18.30
Program registratura: Luni – Miercuri: 10.00 - 15.00
                                      Joi orele 12.00 - 18.30
Program vizare documente in vederea apostilarii:
Joi 13.00 – 18.30
Program cu publicul Biroul Avize/Autorizari
Luni – Miercuri orele 13.00 – 15.00
Joi orele 13.00-18.30
Program audiente: Miercuri ora 14.00
E-mail D.S.P.M.B.: dspb@dspb.ro


06 noiembrie 2019 - ANUNȚ pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 8 decembrie 2019

14 octombrie 2019 - Anunt - concurs Sef Compartiment Supraveghere Epidemiologica si control boli transmisibile

14 octombrie 2019 - Anunt - concurs medic specialist epidemiologie

02 octombrie 2019 - Rezultatul final la concursurile de recrutare pentru functiile de conducere de sef birou organizat in data de 26.09.2019

01 octombrie 2019 - Rezultatul probei interviu la concursurile de recrutare pentru functiile de conducere de sef birou organizat in data de 26.09.2019

30 septembrie 2019 - ANUNT - sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti

26 septembrie 2019 - Rezultatul probei scrise - Sef Birou Inspectie si Control al Factorilor de Risc din Mediul de Viata si Munca

26 septembrie 2019 - Rezultatul probei scrise - Sef Birou Informatica si Biostatistica Medicala

25 septembrie 2019 - REZULTATUL SOLUTIONARII CONTESTATIEI LA SELECTIA DOSARELOR DE INSCRIERE LA CONCURSUL DIN DATA DE 26.O9.2019- SEF BIROU INFORMATICA SI BIOSTATISTICA MEDICALA

23 septembrie 2019 - REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR INSCRIERE LA CONCURSURILE DE RECRUTARE PENTRU FUNCTIILE DE CONDUCERE DE SEF BIROU ORGANIZAT IN DATA DE 26.09.2019

10 septembrie 2019 - ANUNT - Rezultatul final la concursul pentru ocuparea unui post vacant de Asistent medical igiena (PL)

04 septembrie 2019 - ANUNŢ - În perioada septembrie – octombrie 2019, a doua sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți din acest an

03 septembrie 2019 - ANUNT selectie dosare de înscriere - post vacant asistent medical igienă (PL)

27 august 2019 - ANUNT - Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic stomatolog specialist şi farmacist specialist pentru sesiunea 16 octombrie 2019

26 august 2019 - ANUNT - SEF BIROU CONTABILITATE

26 august 2019 - ANUNT - SEF BIROU INSPECTIE SI CONTROL AL FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE VIATA SI MUNCA

26 august 2019 - ANUNT - SEF BIROU INFORMATICA SI BIOSTATISTICA MEDICALA

26 august 2019 - ANUNT - SEF BIROU CONTROL UNITATI SI SERVICII DE SANATATE

26 august 2019 - ANUNT - SEF BIROU ACHIZITII PUBLICE

14 august 2019 - ANUNT - concurs post vacant de asistent medical igienă (PL)

12 august 2019 - ANUNŢ - Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist Anestezie Terapie Intensivă

09 august 2019 - ANUNT Concurs posturi vacante de natură contractuală de execuţie din cadrul Compartimentului Supraveghere Epidemiologică şi Control Boli Transmisibile

09 august 2019 - ANUNT- Concurs post vacant de conducere de natură contractuală de Șef Laborator Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică

09 august 2019 - ANUNT - concurs post vacant de natură contractuală de conducere din cadrul Compartimentului Supraveghere Epidemiologică şi Control Boli Transmisibile

19 iunie 2019 - ANUNT - privind rezultatul final al concursului de recrutare organizat în data de 10.06.2019 - Biroul Informatica si Biostatistica Medicala - Consilier Superior

19 iunie 2019 - ANUNT - Rezultatul solutionarii contestatiei la proba de interviu a concursului de recrutare organizat in data de 10.06.2019 pentru ocuparea functiei publice de Consilier grad Superior din cadrul Biroului Informatică şi Biostatistică Medicală

18 iunie 2019 - ANUNT - privind rezultatul final al concursurilor de recrutare organizate în data de 10.06.2019

14 iunie 2019 - ANUNT - privind rezultatul probei interviu la concursurile de recrutare organizate în data de 10.06.2019

11 iunie 2019 - ANUNT - privind rezultatul probei scrise la concursurile de recrutare organizate în data de 10.06.2019

05 iunie 2019 - ANUNT - rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursurile de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, organizate în data de 10.06.2019

24 mai 2019 - ANUNT - Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, un post de natură contractuală cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Igienă la Compartimentul Evaluare a factorilor de risc din mediu de viaţă şi muncă.

14 mai 2019 - ANUNT - examen pentru obținerea gradului profesional de medic, medic stomatolog respectiv farmacist primar, sesiunea 19 iunie 2019

10 mai 2019 - ANUNT - concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante în cadrul Biroului Informatică şi Biostatistică Medicală: un post Consilier, clasa I, grad Superior şi un post Consilier, clasa I, grad Principal

10 mai 2019 - ANUNT - concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier , clasa I , grad Principal în cadrul Biroului Buget – Finanțe

10 mai 2019 - ANUNT - concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi vacante - funcții publice de execuție de Consilier , clasa I , grad Superior în cadrul Serviciului Asistență medicală și programe de sănătate

18 aprilie 2019 - Rezultatul final la concursul pentru ocuparea unui post vacant de Inspector de Specialitate I A din cadrul Sericiului Administrativ si Mentenanta, organizat in data de 15.04.2019

18 aprilie 2019 - Rezultatul final la concursul pentru ocuparea unui post vacant de Inspector de Specialitate I din cadrul Sericiului Administrativ si Mentenanta, organizat in data de 15.04.2019

18 aprilie 2019 - Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea unui post vacant de Inspector de Specialitate I din cadrul Serviciului Administrativ si Mentenanta, organizat in data de 15.04.2019

18 aprilie 2019 - Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea unui post vacant de Inspector de Specialitate I A din cadrul Serviciului Administrativ si Mentenanta, organizat in data de 15.04.2019

16 aprilie 2019 - Rezultatul concursului pentru postul de Inspector de Specialitate I ” organizat in data de 15.04.2019

16 aprilie 2019 - Rezultatul concursului pentru postul de Inspector de Specialitate I A” organizat in data de 15.04.2019.

16 aprilie 2019 - Rezultatul concursului pentru 2 posturi vacante de sofer I

09 aprilie 2019 - Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat in data de 15.04.2019

01 aprilie 2019 - ANUNŢ - Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 15 mai - 21 iunie 2019 sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti

22 martie 2019 - ANUNT - DSPMB scoate la concurs următoarele posturi vacante din cadrul Serviciului Administrativ şi Mentenanţă

11 februarie 2019 - ANUNT - In perioada februarie-martie 2019, prima sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți din acest an.

04 februarie 2019 - ANUNT - Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist pentru sesiunea 20 martie 2019

20 decembrie 2018 - Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier , clasa I , grad Superior în cadrul Biroului Buget – Finanțe , organizat în data de 18.12.2018

11 decembrie 2018 - Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier , clasa I , grad Superior în cadrul Biroului Buget – Finanțe , organizat în data de 18.12.2018

23 noiembrie 2018 - Rezultatul final al examenului organizat în data de 22.11.2018 de promovare în funcţia publică de execuţie în gradul profesional imediat superior celui deţinut

16 noiembrie 2018 - ANUNT - concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier , clasa I , grad Superior în cadrul Biroului Buget – Finanţe

26 octombrie 2018 - ANUNT - Concurs post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Igienă la Compartimentul Evaluare a factorilor de risc din mediu de viață și muncă

23 octombrie 2018 - ANUNT - Examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat in data de 22.11.2018

15 octombrie 2018 - ANUNȚ pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2018

02 octombrie 2018 - PUBLICAŢIE DE EXAMEN PENTRU OBŢINEREA ATESTATELOR DE STUDII COMPLEMENTARE PENTRU MEDICI, MEDICI DENTIȘTI ȘI FARMACIȘTI

22 august 2018 - ANUNŢ - Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist, farmacist specialist

14 august 2018 - ANUNŢ - Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist Anestezie Terapie Intensivă

23 iulie 2018 - ANUNŢ - promovare în grad profesional imediat superior celui deținut al funcției de natură contractuală de Statistician medical în funcția de natură contractuală de Statistician medical principal

06 iulie 2018 - A N U N Ț - vă facem cunoscut faptul că, începând din data de 21.05.2018, CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ funcționează doar în sediul din București, str. BODEȘTI NR. 1, sector 2

05 iulie 2018 - ANUNT - examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcției de natură contractuală de Statistician medical în funcția de natură contractuală de Statistician medical principal

12 iunie 2018 - ANUNT - iunie-iulie 2018, a doua sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți din acest an

18 mai 2018 - Rezultatul final la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier , clasa I , grad Superior în cadrul Biroului Buget – Finanțe , organizat în data de 14.05.2018

17 mai 2018 - Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier , clasa I , grad Superior în cadrul Biroului Buget – Finanțe , organizat în data de 14.05.2018

15 mai 2018 - Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier , clasa I , grad Superior în cadrul Biroului Buget – Finanțe , organizat în data de 14.05.2018

14 mai 2018 - Anunţ - examen pentru obţinerea gradului profesional de medic, medic dentist respectiv farmacist primar, sesiunea 20 iunie 2018

10 mai 2018 - Rezultatul final al examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual, respectiv promovarea din funcția de execuție de Inspector de Specialitate Debutant în funcția de execuție de Inspector de specialitate II din cadrul Serviciului Administrativ și Mentenanță, organizat în data de 09.05.2018

10 mai 2018 - Rezultatul contestaţiei la selecţia dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier, clasa I , grad Superior în cadrul Biroului Buget – Finanțe

08 mai 2018 - Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier clasa I grad Superior în cadrul Biroului Buget-Finanţe organizat în data de 14.05.2018

23 aprilie 2018 - ANUNT examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut al funcţiei de natură contractuală de Inspector de specialitate debutant în funcţia de natură contractuală de Inspector de specialitate II

18 aprilie 2018 - Rezultatul final al examenului organizat în data de 16.04.2018 de promovare în funcţia publică de execuţie în gradul profesional imediat superior celui deţinut

16 aprilie 2018 - Rezultatul probei scrise la examenul organizat în data de 16.04.2018 de promovare în funcţia publică de execuţie în gradul profesional imediat superior celui deţinut

16 aprilie 2018 - Rezultatul probei interviu la examenul organizat în data de 16.04.2018 de promovare în funcţia publică de execuţie în gradul profesional imediat superior celui deţinut

13 aprilie 2018 - ANUNT - concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier , clasa I , grad Superior în cadrul Biroului Buget – Finanţe

12 aprilie 2018 - Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat în data de 16.04.2018 de promovare în funcţia publică de execuţie în gradul profesional imediat superior celui deţinut

10 aprilie 2018 - ANUNT - EXAMEN PENTRU OBŢINEREA ATESTATELOR DE STUDII COMPLEMENTARE PENTRU MEDICI, MEDICI DENTIŞTI ŞI FARMACIŞTI

15 martie 2018 - ANUNT - Examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut

19 februarie 2018 - Anunt - sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți

06 februarie 2018 - Anunt - examen pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist

12 decembrie 2017 - Informaţii privind repartiţia pe clinici de îndrumare şi stagii de pregătire a medicilor confirmaţi în rezidenţiat în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie – sesiunea 19 noiembrie 2017 care au ales pentru pregătire Centrul Universitar Bucureşti

18 octombrie 2017 - ANUNT - pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017

29 septembrie 2017 - ANUNT - examen de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut

25 septembrie 2017 - ANUNT - Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 01 noiembrie – 04 decembrie 2017 sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti

13 septembrie 2017 - Anunt - Promovare în clasă a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii medii care au absolvit o formă de învătământ superior

21 august 2017 - Publicaţie privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist

26 iulie 2017 - Consurs pentru ocuparea unui post vacant de inspector debutant

23 iunie 2017 - ANUNT - 2 posturi vacante in cadrul Serviciului Asistenta Medicala si Programe de Sanatate

15 iunie 2017 - ANUNT - a doua sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți, perioada iunie-iulie 2017

16 mai 2017 - Examen pentru obtinerea gradului profesional de medic, medic dentist respectiv farmacist primar

12 mai 2017 - ANUNT - post vacant de Administrator I in cadrul Serviciului Administrativ si Mentenanta

7 aprilie 2017 - ANUNT - Examen pentru obtinerea atestatului de implantologie pentru medici dentisti in data de 17 mai 2017

7 aprilie 2017 - ANUNT - pentru desfasurarea in data de 21 Mai 2017 a concursului de intrare in rezidentiat pentru domeniul medicina pentru posturile si locurile ramase neocupate in sesiunea 20 Noiembrie 2016

13 martie 2017 - ANUNT - concurs/examen de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut al functiei publice de executie de Consilier grad Principal in functia publica de Consilier grad Superior

03 martie 2017 - ANUNT- 3 posturi vacante in cadrul Serviciului Asistenta Medicala si Programe de Sanatate

27 februarie 2017 - ANUNT - post vacant de Consilier Juridic grad Superior din cadrul Compartimentului Juridic

17 februarie 2017 - Transfer rezidenti - sesiune de schimbare a centrelor de pregatire pentru rezidenti

17 februarie 2017 - ANUNT - post vacant de Consilier grad Principal din cadrul Biroului Avize / Autorizari Sanitare

15 februarie 2017 - Anunt - post vacant de asistent principal igiena (PL) in cadrul Compartimentului Evaluare a Factorilor de Risc din Mediul de Viata si Munca

6 februarie 2017 - ANUNT privind examenul pentru obtinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist si farmacist specialist organizeazat in perioada 22 martie-28 aprilie 2017

30 Decembrie 2016 - ANUNT - examen de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut al functiei de natura contractuala de Biolog debutant in functia de natura contractuala de Biolog

14 decembrie 2016 - ANUNT - Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti scoate la concurs un post vacant de Consilier Juridic grad Superior din cadrul Compartimentului Juridic

18 noiembrie 2016 - Anunt - promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut al functiei publice de executie de Inspector grad Principal in functia publica de Inspector grad Superior

18 noiembrie 2016 - Anunt - doua posturi vacante de Consilier grad Superior in cadrul Serviciului Asistenta Medicala si Programe de Sanatate

18 noiembrie 2016 - Anunt - post vacant de Consilier grad Superior in cadrul Biroului Buget - Finante

11 noiembrie 2016 - Anunt - post vacant de Consilier grad Principal din cadrul Biroului Achizitii Publice

11 noiembrie 2016 - Anunt - post vacant de Consilier grad Superior in cadrul Serviciului Asistenta Medicala si Programe de Sanatate

03 noiembrie 2016 - ANUNT - Promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii medii care au absolvit o forma de invatamant superior

24 octombrie 2016 - Anunt - post vacant de asistent principal igiena (PL) in cadrul Compartimentului Evaluare a Factorilor de Risc din Mediul de Viata si Munca

14 octombrie 2016 - ANUNT - pentru desfasurarea concursului de rezidentiat pe loc si pe post in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2016

4 octombrie 2016 - Recomandarea pentru medicii care au depus dosarele in vederea prelungirii activitatii dupa indeplinirea varstei standard de pensionare, care se incadreaza in categoria Furnizori de servicii spitalicesti, aflati in relatie contractuala cu CASMB

26 septembrie 2016 - Anunt - Examen pentru obtinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentisti si farmacisti

19 septembrie 2016 - Anunt - post vacant de asistent principal igiena (PL) in cadrul Compartimentului de Supraveghere Epidemiologica si Control Boli Transmisibile

12 septembrie 2016 - Anunt pentru depunerea dosarelor in vederea prelungirii activitatii dupa implinirea varstei de pensionare

23 august 2016 - Publicatie de examen privind organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea titlului de medic specialist, specialitatea Anestezie si Terapie Intensiva, organizat in data de 17.09.2016

23 august 2016 - Publicatie de examen privind organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea titlului de medic specialist,medic dentist specialist si farmacist specialist organizat in perioada 19 Octombrie - 19 Noiembrie 2016

8 august 2016 - Anunt - post vacant de asistent principal igiena (PL) in cadrul Compartimentului de Supraveghere Epidemiologica si Control Boli Transmisibile

15 iulie 2016 - Anunt - post vacant de fizician in cadrul Laboratorului Igiena Radiatiilor

30 iunie 2016 - Anunt - post vacant de asistent principal igiena (PL) in cadrul Compartimentului Evaluare a Factorilor de Risc din Mediul de Viata si Munca

15 iunie 2016 - Sesiunea iunie - iulie 2016 de schimbare a centrelor de pregatire pentru rezidenti

12 aprilie 2016 - Examen pentru obtinerea atestatului de implantologie pentru medici dentisti, incepand cu data de 18 mai 2016

12 aprilie 2016 - Concurs de intrare in rezidentiat pe loc si pe post pentru domeniul medicina, sesiunea 22 mai 2016

25 martie 2016 - Anunt - post vacant de Consilier Grad Principal din cadrul Biroului Achizitii Publice

25 martie 2016 - Anunt - post vacant de Consilier Juridic Grad Superior din cadrul Compartimentului Juridic

25 martie 2016 - Anunt - post vacant de Consilier Grad Principal in cadrul Compartimentului Asistenta Medicala si Programe de Sanatate

11 martie 2016 - Anunt - post vacant de Inspector Debutant in cadrul Biroului Inspectie si Control al Factorilor de Risc din Mediul de Viata si Munca

11 martie 2016 - Anunt - post temporar vacant de Consilier grad Superior din cadrul Biroului Contabilitate

4 martie 2016 - Anunt - concurs post vacant de Consilier grad Superior in cadrul Biroului Avize/Autorizari Sanitare

26 februarie 2016 - Anunt - Concurs doua posturi vacante de Referent grad Superior - Biroul RUNOS.

26 februarie 2016 - Anunt - Concurs post vacant de Referent grad Superior - Biroul Contabilitate

16 februarie 2016 - Sesiune de schimbare a centrelor de pregatire pentru rezidenti

11 februarie 2016 - Examen pentru obtinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist si farmacist specialist - sesiunea 29 martie 2016

04 februarie 2016 - Examen de promovare în grad profesional superior

21 decembrie 2015 - Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului vacant de sofer

9 decembrie 2015 - Anunt - Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 15.12.2015,pentru ocuparea postului vacant de sofer

26 noiembrie 2015 - Anunt scoatere la concurs post vacant de referent superior si consilier superior

25 noiembrie 2015 - ANUNT post vacant de sofer

16 noiembrie 2015 - ANUNT post vacant de inspector debutant

13 noiembrie 2015 - ANUNT de scoatere la concurs

9 octombrie 2015 - Metodologie pentru desfasurarea concursului de rezidentiat pe loc si pe post in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015

28 august 2015 -Publicatie de examen privind organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea titlului de medic specialist,medic dentist specialist si farmacist specialist incepand cu data de 20.10.2015

24 august 2015 - PUBLICATIE DE EXAMEN PENTRU OBTINEREA ATESTATELOR DE STUDII COMPLEMENTARE PENTRU MEDICI, MEDICI DENTISTI SI FARMACISTI

20 iulie 2015 - Adresa ANFP privind promovarea rapida

10 iunie 2015 - Sesiune de schimbare a centrelor de pregatire in perioada iunie - iulie 2015

30.04.2015 - Examen pentru obtinerea gradului de medic, medic dentist respectiv farmacist primar sesiunea 17 iunie 2015

11.02.2015 - Publicatia Ministerului Sanatatii privind prima sesiune de schimbare a centrelor de pregatire pentru rezidenti, incepand cu data de 11.02.2015, precum si a cererii de transfer si a programului de primire a dosarelor

02.02.2015 - Examen pentru obtinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist si farmacist specialist, organizat incepand cu data de 24.03.2015.

 

 

 

© 2007 - 2019 Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti