Program cu publicul:   Luni - Joi orele 12.00 - 15.30
Program audiente: Miercuri ora 14.00
Program registratura: Luni - Joi orele 10.00 - 15.30 si Vineri orele 12.00 - 13.30
Program vizare documente in vederea apostilarii:
Luni 12 - 15 si Joi 12 - 15 (camera 2)
Program cu publicul Biroul Avize/Autorizari
Luni - Joi orele 12 - 15 (camera 1 si camera 2)
E-mail D.S.P.M.B.: dspb@dspb.ro

Clasificarea spitalelor pe teritoriul Municipiului Bucuresti

Precizari ale Ministerului Sanatatii in scopul clarificarii unor aspecte referitoare
la procesul de clasificare al spitalelor in functie de competenta

Indicatorul de evaluare a activitatii spitalului, proportia bolnavilor externati care se
reinterneaza in alt spital, pentru patologie de acelasi tip, intr-un interval de 48 ore de la externare

Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor
minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta

Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1408/2011 privind metodologia pentru
clasificarea spitalelor in functie de competenta


© 2007 - 2018 Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti