Program cu publicul:   Luni - Joi orele 12.00 - 15.30
Program audiente: Miercuri ora 14.00
Program registratura: Luni - Joi orele 10.00 - 15.30 si Vineri orele 12.00 - 13.30
Program vizare documente in vederea apostilarii:
Luni 12 - 15 si Joi 12 - 15 (camera 2)
Program cu publicul Biroul Avize/Autorizari
Luni - Joi orele 12 - 15 (camera 1 si camera 2)
E-mail D.S.P.M.B.: dspb@dspb.ro

 

LEGEA nr.544/12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Lista informatiilor de interes public comunicate la cerere

Lista informatiilor de interes public comunicate din oficiu

Lista informatiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidentialitatii

Model solicitare informatii publice

Informatii publice privind monitorizarea apei potabile in Bucuresti pentru anul 2016

Informatii publice privind monitorizarea apei potabile in Bucuresti pentru anul 2015

Informatii publice privind monitorizarea apei potabile in Bucuresti pentru anul 2014

Informatii publice privind metodologia completarii, eliberarii certificatului de imbalsamare,model MS 17.7 conform modelarului si metodologiei din anexa 1 si 2 editat in 2006

CONDICA SESIZARI SI RECLAMATII

 


© 2007 - 2017 Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti