Program cu publicul:   Luni - Miercuri: 12.00 - 15.00
                                       Joi: 12.00-18.30
Program registratura: Luni – Miercuri: 10.00 - 15.00
                                      Joi orele 12.00 - 18.30
Program vizare documente in vederea apostilarii:
Joi 13.00 – 18.30
Program cu publicul Biroul Avize/Autorizari
Luni – Miercuri orele 13.00 – 15.00
Joi orele 13.00-18.30
Program audiente: Miercuri ora 14.00
E-mail D.S.P.M.B.: dspb@dspb.ro

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicat 2007

Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

LEGEA nr 544 din 12 octombrie 2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

LEGEA nr 95 din 14 aprilie 2006 PRIVIND REFORMA IN DOMENIUL SANATATII, actualizata pana la 30 iulie 2007

LEGEA nr 52 din 21 ianuarie 2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADMINISTRATIA PUBLICA


© 2007 - 2019 Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti