Comunicat

Directia de sanatate publica bucuresti

ELIBERARE CONCEDII MEDICALE

Urmare a intrarii in vigare a Legii 136/2020, in vederea  eficientei aplicari a prevederilor legii cu privire la emiterea concediilor de odihna pentru persoanele carantinate/izolate urmare a contact direct/infectare/intrare in tara din zona de risc Covid-19, organismele implicate in aplicarea legii (Ministerul Sanatatii, Patronatul Medicilor de Familie Bucuresti-llfov, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, la initiativa Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti),

Au great o procedure unicameral de emitter a concediilor medicale, dupa cum urmeaza:

1.MEDICII DE FAMILIE, in vederea emiterii DECIZIILOR DE CARANTINARE/IZOLARE conform anexeLor  1 si 2 Ia OMS 1309/2020 in baza declaratiiLor pe propria raspundere a  pacientilor/alte documente medicale, vor transmite catre DSPMB pe adresa unica carantina@dspb.ro solicitarile de emitere a deciziilor

2. DSPMB va emite DECIZIILE DE CARANTINARE/IZOLARE in temeiul solicitarilor transmisen in cursul aceleiasi zilen si le va comunica medicilor de familie solicitanti.

3. MEDICII DE FAMILIE VOR EMITE SI VOR COMUNICA PACIENTILOR DECIZIILE DE CARANTTNARE/IZOLARE SI CONCEDIILE MEDICALE AFERENTE PERIOADELOR INSCRISE IN DEG)7ZII. Aceasta procedura agreeata de toate organismele implicate se aplica incepand cu data de 30.O7.2O2O, la nivelul Municipiului Bucuresti.

DSPMB