Anunt Examen

Directia de sanatate publica bucuresti

ANUNȚ - Privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea gradului profesional de medic, medic dentist respectiv farmacist primar,
din sesiunea 6 iulie 2020

 • Ministerul Sănătății organizează în perioada 06-31 iulie 2020, în centrele universitare: București, ClujNapoca, Craiova, Constanța, Iași, Oradea, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, Arad, Brașov și Galați, sesiune de examene pentru obținereagradului de primar pentru medicii, medicii dentiștși farmaciștii cu o vechime de minimum 5 ani ca specialiști până la data de 30 septembrie 2020, efectuată în specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional.

  Înscrieri:

  1. Candidații vor transmite doar prin servicii poștale sau de curierat, dosarele pentru înscrierea la acest examen de grad profesional, la Direcțiile de Sănătate Publică Județene din centrele universitare: București, ClujNapoca, Craiova, Constanța, Iași, Oradea, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, Arad, Brașov și Galați, în perioada 21 mai-05 iunie 2020, inclusiv.
  2. Pentru ministerele cu rețea medicală proprie, dosarele candidaților vor fi transmise doar prin servicii poștale sau de curieratla direcțiile medicale ale ministerelor cu rețea sanitară proprie, tot în perioada 21 mai-05 iunie 2020, inclusiv.
  3. Dosarele cadrelor didactice, ale angajaților cu funcții în cercetarea științifică medicală, ale candidaților cu activitate prestată în afara României, precum șidosarele care au nevoie de alte aprobări speciale vor fi transmise doar prin serviciipoștale sau de curierat, în perioada 21 mai-05 iunie 2020, la sediul Centrului deResurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătății, str. Bodești nr. 1, sector 2, București.

   Direcțiile de Sănătate Publică Județene, respectiv direcțiile ministerelor cu rețea sanitară proprie, vor completa candidații înscriși la adresahttp://examene.meddb.ropână ladata de 10 iunie 2020, ora 14,00.

  Tabelele rezultate ale candidaților înscriși pe specialități, însoțite de adresa cu semnături, vor fi transmise ulterior Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătății, str. Bodești nr. 1, sector 2, București, până la data de 11 iunie 2020.