Str Avrig 72-74

Bucuresti, Sector 2

021 252 79 78

dspb@dspb.ro

Registratura

Depunere: L-J: 08:30-13:30

legislatie

Directia de sanatate publica bucuresti

Cadrul legal functionare DSPB

Ordinul MS nr. 253/2018 publicat in Monitorul Oficial nr. 199 BIS din 5 martie 2018 – ANEXA 7, CHESTIONAR ANUAL PENTRU FURNIZORII DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE

Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018 din 30.03.2017

Ordinul nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

Ordin nr.722/03.07.2017 pentru aprobarea machetelor fara regim special pentru raportarea indicatorilor specifici programelor/subprogramelor nationale de sanatate publica pentru anii 2017 si 2018

OMS 427/11.04.2017

ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014, pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

ORDIN nr. 532/2013 privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor
nationale de sanatate publica pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 422/2013

ORDIN nr. 537 din 05 iunie 2012 privind aprobarea normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice in cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin

ORDIN nr. 208 din 07 martie 2012 privind tarifele pentru prestatiile efectuate de Directiile de sanatate publica judetene si a Municipiului Bucuresti si de Institutele de sanatate publica

Ordinul 1014/10.06privind infiintarea si functionarea Registrului national de diabet zaharat

Ordinul 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti

Ordinul 127/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si structura organizatorica a directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti

ORDIN nr. 1030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei

Ordinul Nr. 1030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei – Modificat prin Ordinul 251 din 16 martie 201

ORDIN nr. 881/2009 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice in cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterinn

ORDIN NR. 1094/10.09.2009 Pentru aprobarea planului de masuri pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor prin gripa A/H1N1 in unitatile de invatamant din sistemul public si privat

ORDIN pentru aprobarea unor masuri suplimentare pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor prin gripa AH1N1 pe teritoriul Romaniei

ORDIN Nr. 52/55 din 25 ianuarie 2010 privind transportul pacientilor care nu se afla in stare critica efectuat de catre serviciile publice de ambulanta

ORDIN Nr. 1343/06.11.2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiei de monitorizare si competenta profesionala pentru cazurile de malpraxis

2015021601_legea7_din_2004 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicat 2007
2015021602_legea161_din_2003 Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei
LEGE nr. 544.2001 LEGEA nr 544 din 12 octombrie 2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC
Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată
Lista informaţiilor de interes public comunicate la cerere Lista informaţiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată
Lista informatiilor exceptate de la comunicare Lista informatiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidentialitatii
legea-95 LEGEA nr 95 din 14 aprilie 2006 PRIVIND REFORMA IN DOMENIUL SANATATII, actualizata pana la 30 iulie 2007
legea-52 LEGEA nr 52 din 21 ianuarie 2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADMINISTRATIA PUBLICA
hot-155Hotararea nr. 155/2017 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2017 si 2018
hot-826

Hotararea nr. 826 DIN 22 IULIE 2009 pentru aprobarea planului cadru inter sectorial gradual pentru combaterea efectelor pandemiei cu virusul A/H1N1

hot-857HOTARARE nr. 857 din 24 august 2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice

Pentru ultimele informatii legate de COVID-19 va rugam sa accesati pagina Guvernului Romaniei unde puteti citi despre ultimele ordonante militare cat si ultimele actiuni ce vizeaza cetatenii romani. 

https://gov.ro/ro/masuri