Str Avrig 72-74

Bucuresti, Sector 2

021 252 79 78

dspb@dspb.ro

Servicii Runos

Directia de sanatate publica bucuresti

Acte eliberate de DSP prin RUNOS

Acest document se eliberează numai medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, asistenţilor medicali generalişti şi moaşelor care întrunesc condiţiile de cetăţenie, ascendenţă, filiaţie, căsătorie şi rezidenţă prevăzute de lege şi care au dobândit formarea în profesie pe teritoriul României.

 

In perioada 10-17 aprilie 2023 nu se elibereaza si nu se depun documente pentru obtinerea certificatului de conformitate – DC 2005/36/CE.

Certificate de conformitate eliberate in data de 17.05.2022

Certificate de conformitate eliberate in data de 18.05.2022

Certificate de conformitate eliberate in data de 07.06.2022

Certificate de conformitate eliberate in data de 17.06.2022

Certificate de conformitate eliberate in data de 22.06.2022

Certificate de conformitate eliberate in data de 29.06.2022

Certificate de conformitate eliberate in data de 07.07.2022

Certificate de conformitate eliberate in data de 14.07.2022

Certificate de conformitate eliberate in data de 16.08.2022

Certificate de conformitate eliberate in data de 23.08.2022

Certificate de conformitate eliberate in data de 07.09.2022

Certificate de conformitate eliberate in data de 14.09.2022

Certificate de conformitate eliberate in data de 26.09.2022

Certificate de conformitate eliberate in data de 30.09.2022

Certificate de conformitate eliberate in data de 12.10.2022

Certificate de conformitate eliberate in data de 19.10.2022

Certificate de conformitate eliberate in data de 24.10.2022

Certificate de conformitate eliberate in data de 26.10.2022

Certificate de conformitate eliberate in data de 03.11.2022

Certificate de conformitate eliberate in data de 10.11.2022

Certificate de conformitate eliberate in data de 16.11.2022

Certificate de conformitate eliberate in data de 25.11.2022

Certificate de conformitate eliberate in data de 14.12.2022

Certificate de conformitate eliberate in data de 04.01.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 06.01.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 18.01.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 25.01.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 03.02.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 09.02.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 20.02.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 22.02.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 24.02.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 06.03.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 10.03.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 15.03.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 23.03.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 27.03.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 28.03.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 05.04.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 06.04.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 11.04.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 02.05.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 08.05.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 09.05.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 15.05.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 18.05.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 22.05.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 24.05.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 25.05.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 06.06.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 08.06.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 13.06.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 29.06.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 07.07.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 13.07.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 18.07.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 24.07.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 02.08.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 22.08.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 28.08.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 08.09.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 13.09.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 21.09.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 28.09.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 05.10.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 16.10.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 31.10.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 07.11.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 08.11.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 16.11.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 18.11.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 08.12.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 19.12.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 20.12.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 21.12.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 28.12.2023

Certificate de conformitate eliberate in data de 22.01.2024

Certificate de conformitate eliberate in data de 29.01.2024

Certificate de conformitate eliberate in data de 30.01.2024

Certificate de conformitate eliberate in data de 31.01.2024

Certificate de conformitate eliberate in data de 09.02.2024

Certificate de conformitate eliberate in data de 19.02.2024

Certificate de conformitate eliberate in data de 01.03.2024

Certificate de conformitate eliberate in data de 20.03.2024

Certificate de conformitate eliberate in data de 27.03.2024

Certificate de conformitate eliberate in data de 29.03.2024

Certificate de conformitate eliberate in data de 08.04.2024

Certificate de conformitate eliberate in data de 09.04.2024

Certificate de conformitate eliberate in data de 11.04.2024

Certificate de conformitate eliberate in data de 12.04.2024

Certificate de conformitate eliberate in data de 17.04.2024

Certificate de conformitate eliberate in data de 19.04.2024

Certificate de conformitate eliberate in data de 23.04.2024

Certificate de conformitate eliberate in data de 30.04.2024

Certificate de conformitate eliberate in data de 20.05.2024

Certificate de conformitate eliberate in data de 23.05.2024

Certificate de conformitate eliberate in data de 04.06.2024

Ghidul complet (inclusiv modele cereri)- Certificate de Conformitate

Adeverinţa de abilităţi dobîndite

conform prevederilor art. 10 din OMS nr. 418 / 2005 se eliberează pe baza următoarelor acte:

  • cerere conform modelului în care se vor preciza şi datele de contact;
  • copie act de identitate;
  • copia certificatului de medic, medic dentist sau farmacist specialist, după caz;
  • documentul întocmit de îndrumătorul de rezidenţiat în care se precizează modulul prevăzut în curriculum de rezidenţiat parcurs, perioada şi unitatea sanitară în care a fost efectuat, document avizat de responsabilul programului de studii complementare corespondent. 

Adeverinţele se vor înscrie într-un registru la direcţia de sănătate publică şi se vor elibera titularului sau împuternicitului acestuia pe bază de semnătură.

M O D E L CERERE

Domnule / Doamnă Director General

Subsemnatul/a Dr. ………………………………………….. ,medic/medic dentist/farmacist   specialist …………………………………, confirmat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii  nr. …………         / …………………., vă rog să binevoiţi a aproba eliberarea adeverinţei care atestă dobândirea abilităţilor în  ……………………………………….. ca urmare a formării prin rezidenţiat în specialitatea …………..  şi a promovării examenului de medic specialist în sesiunea  ……….

Solicit transmiterea acestei adeverinţe la Direcţia de Sănătate Publică ……… .

Anexez următoarele documente:

  • copia actului de identitate;
  • copia certificatului de medic, medic dentist sau farmacist specialist, după caz;
  • adeverinţa întocmită de îndrumătorul de rezidenţiat în care se precizează modulul prevăzut în curriculum de rezidenţiat parcurs, perioada şi unitatea sanitară în care a fost efectuat, document avizată de responsabilul programului de studii complementare corespondent. 

            Semnătura solicitantului

     Telefon:

      E-mail:

Domnului Director general al Direcţiei Generale Resurse Umane şi Certificare

Certificatul de medic/ medic dentist / farmacist specialist / primar

Medicii, medicii dentişti şi farmciştii care deţin titlul de medic specialist sau primar şi nu îl au în formatul nou cu timbru sec (începând cu anul 2007) pot solicita prin direcţiile de sănătate publică eliberarea acestor certificate. Cererile vor conţine ordinul şi anul de confirmare, centrul universitar în care a fost susţinut examenul, sesiunea şi direcţia de sănătate publică unde se va expedia certificatul. Dacă solicitanţii au avut un alt nume la data susţinerii examenului, se va indica numele avut. Certificatele se vor înscrie într-un registru la direcţia de sănătate publică şi se vor elibera titularului sau împuternicitului acestuia pe bază de semnătură.

 1. Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care au susţinut examenul de specialist şi care la data susţinerii examenului nu au stagiul complet, în vederea confirmării ca specialist, vor prezenta ministerului adeverinţa eliberată de unitatea de încadrare din care să rezulte finalizarea pregătirii de specialitate. Cei care nu sunt încadraţi rezidenţi, vor prezenta adeverinţa semnată de îndrumătorul de rezidenţiat. Medicii rezidenţi care solicită întreruperea rezidenţiatului pentru a efectua diferite stagii în străinătate vor prezenta avizul îndrumătorului.
 2. Pentru recunoaşterea stagiilor efectuate în străinătate se vor prezenta documentele de la clinicile din străinătate şi traducerile acestora. Aceste documente sunt comunicate preşedintelui comisiei naţionale de specialitate pentru avizare şi apoi se vor înainta spre aprobare conducerii ministerului.
 3. Solicitările de prelungire a rezidenţiatului pentru diferite perioade: incapacitate de muncă, concediu fără plată, concediu pentru creşterea copilului etc vor fi însoţite de adeverinţa originală eliberată de angajator în care se va preciza durata şi motivul întreruperii.

Solicitările adresate Direcţiei Resurse umane şi Certificare pentru deblocarea de posturi de medici, medici dentişti, farmacişti, chimişti, biologi, biochimişti vor cuprinde obligatoriu: postul vacant solicitat pentru deblocare, cu indicarea gradului profesional şi specialitatea, lista funcţilor vacantate de intrarea în vigoare a OUG 34/2009 (14.04.2009), câte posturi au fost deblocate şi ocupate de la acea dată şi confirmarea că unitatea se încadrează în cheltuielile de personal până la sfîrşitul anului şi avizul colegiului profesional.

 

ANUNT
In atentia doamnelor / domnilor medici care depun dosare in vederea prelungirii activitatii dupa implinirea varstei de pensionare

. Doamnele/domnii medici care au depus dosarele in vederea prelungirii activitatii dupa implinirea varstei de pensionare pana la data de 5.09.2016 vor aduce completari la dosar in timp util, conform cererii tip postata pe site-ul DSPMB, respectiv:
2. Doamnele/domnii medici care au depus pana la data de 5.09.2016 dosarele in vederea prelungirii activitatii dupa implinirea varstei de pensionare si nu sunt in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate a Mun.Bucuresti, sunt rugati sa se prezinte la sediul DSPMB din str.Avrig nr.72-74, sector 2, in vederea ridicarii dosarului pentru a putea fi depus in timp util la Directia de Sanatate Publica Judeteana in raza careia se afla Casa de Asigurari de Sanatate Judeteana cu care a incheiat contract.
3. (1) Prevederile art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 fac referire la toți medicii aflati în contract cu CASMB care au împlinit vârsta de pensionare (65 de ani), fără excepție.
CASMB va notifica periodic furnizorii de servicii medicale cu care este în contract cu privire la medicii care intra sub incidenta legii (au atins varsta de pensionare de 65 ani), cat si Comisia.
În termen de 45 de zile calendaristice de la primirea acestei notificări, medicii care solicită prelungirea activității vor depune la DSP cererea de prelungire împreună cu dosarul aferent conform cerințelor comisiei. Medicii care implinesc varsta de pensionare si nu depun cerere de prelungire in termenul prevazut nu mai pot continua activitatea in relatie contractuala cu CASMB. Criteriile de evaluare sunt minimale si obligatorii pentru hotararile Comisiei. Comisia poate solicita si alte documente considerate necesare.
(2) Președintele comisiei de avizare este de drept membrul comisiei propus de CASMB. Secretariatul comisiei este asigurat de către DSP, iar activitatea comisiei se desfășoară într-un spațiu pus la dispoziție de către DSP, cu participarea strictă a membrilor comisiei și a secretarului.
(3) Hotărârea comisiei este nominală, pentru fiecare medic în parte. De asemenea, avizul eliberat de către DSP în urma hotărârii comisiei se eliberează nominal și are valabilitate un an de la data emiterii. 

4. Cerere tip:
– cerere tip Formular A – Furnizori de servicii spitalicesti aflati in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate a Mun.Bucuresti; 
– cerere tip Formular B – Furnizori din asistenta medicala primara (medici medicina de familie) aflati in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate a Mun.Bucuresti;
– cerere tip Formular C– Furnizori de servicii medicale in alte domenii de asistenta medicala decat cele prevazute la formularele A si B
( medici dentisti) aflati in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate a Mun.Bucuresti.

5. Dosarele se vor depune personal numai la secretarul comisiei, camera 4.
6. Programul de depunere al dosarelor:

Luni – Joi, intre orele 11:30 si 15:30, la camera 4.

COMISIA pentru avizarea prelungirii activitatii medicilor dupa implinirea varstei de pensionare 

Criterii
Medic A
Medic B
Medic C

Medicii dentişti promoția 2009 pot obține certificatul care atestă formarea în profesia de medic  dentist conform DC 2005/36/CE (certificarea diplomelor).

Documentele necesare eliberării acestui certificat sunt cele prevăzute pentru medici la litera a).

Medicii dentişti, promoţii anterioare anului 2009, beneficiază de certificate care atestă drepturi câştigate specifice în profesia de medic dentist. Acestea se eliberează:

– Titularilor Diplomei de Doctor-medic specializarea universitară stomatologie, care fac dovada că au exercitat în România în mod efectiv, legal activităţi de medic dentist pe o perioada de minim 3 ani consecutiv din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat.

Documente necesare:

 • cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, mail),
 • copia actului de identitate;
 • copia legalizată după diploma de bacalaureat;
 • copie legalizată după Diploma de doctor-medic stomatolog/Diploma de licenţă de doctor- medic stomatolog;
 • copie legalizată după foaia matricola;
 • adeverinţă eliberată de Facultatea de Stomatologie / Medicină-dentară absolvită în care se precizează perioada în care au fost efectuate studiile universitare;
 • copie legalizată după cartea de muncă/adeverinţa de la unitatea angajatoare din care să rezulte experieţa profesională menţionată sau declaraţie notarială pe propria răspundere că a exercitat efectiv, legal şi neîntrerupt activitate 3 ani consecutiv din ultimii 5;

copie legalizată după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

Anexa nr. 2 – Model angajament de plata / a doua specialitate

Subsemnatul 1) ………………………………………………………………………………………. fiul lui ………………………….. şi al ……………………………, născut la data de ……………………. în localitatea ………………………., sectorul/judeţul …………………….., domiciliat în ……………………….., str. ………………………. nr. ………, bloc ………, scara ………., etaj …….., apart. …….., sectorul/judeţul …………………………………………., posesorul buletinului/cărţii de identitate seria ……………………. nr. ………………. eliberat/ă de …………………………. la data de ………………………., cod numeric personal ………………………….

Având în vedere:

–  că am optat pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi în – 2)……………………………………………………………..,

– cunoscând cuantumul taxei anuale în lei în sumă de ………….lei, aferent efectuării stagiului de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi pentru care am optat, prevăzut în Anexa 1 la Ordinul Comun nr. 973/28.06.2010 emis de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 552/05.08.2010,

 îmi asum prezentul:

ANGAJAMENT DE PLATĂ

 prin care sunt de acord şi mă oblig, în termenele şi condiţiile art.1 alin. (2) din Ordinul Comun nr. 973/4592 din 28.06.2010 emis Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului precum şi sub sancţiunea excluderii definitive din programul de pregătire prevăzută de art. 1 alin. (3) din acelaşi act administrativ cu caracter normativ în caz de nerespectare a prezentului angajament de plată, să plătesc suma de ……………………. lei în contul Beneficiarului Ministerul Sănătăţii, cu sediul în Bucureşti, str. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sect. 1, cu atributul fiscal CUI 4266456 şi cont deschis la Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti – IBAN RO85TREZ7005003XXX000092, astfel:

Prima tranşă semestrială în sumă de ………… lei în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data începerii semestrului 1.

A doua tranşă semestrială în sumă de …………..lei în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data începerii semestrului 2.

Data: ……../……../……..

NUME ŞI PRENUME ÎN CLAR CU LITERE DE TIPAR

Semnătura celui ce se angajează la plată ………………………..

NOTE

 1. Se înscrie numele şi prenumele complet al celui care şi-a asumat angajamentul.
 2. Se precizează specializarea pentru care a optat semnatarul angajamentului.