Str Avrig 72-74

Bucuresti, Sector 2

021 252 79 78

dspb@dspb.ro

Directia de sanatate publica bucuresti

Taxele pentru documentatii pot fi platite prin OP la orice banca sau oficiu postal.
Taxele pentru aviz, asistenta de specialitate, certificarea conformitatii si taxa de consultanta - urgentare pot fi platite numerar si la casieria DSP-MB situata in Calea Dudesti nr 104-124 - in incinta policlinicii Vitan parter
Program Luni - Miercuri 08.30 - 11.20 : 14.00 - 15.30 Joi 08.30 - 10.45 : 14.30 - 15.30 si Vineri 08.30 - 10.45

Cereri Avize si Autorizari

1. Modelul de cerere și documentele necesare (în atenția furnizorilor de servicii medicale de specialitate doritori)

Descarca aici

2. Modelul de certificat medical tip A5, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 576/2007*) privind aprobarea Sistemului de evidenţe primare şi tehnico-operative al spitalelor conform broşurii “Modelar-Spitale”.

Descarca aici

3. Modelul de fișă medicală sintetică pentru copii cu dizabilități și/ sau cerințe educaționasle speciale ( anexa nr. 7 la Ordinul nr.1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale

Descarca aici

4. Modelul de fișă de evaluare psihologică în vederea încadrării în grafd de handicap, a orientării școlare și profesionale și a planificării beneficiilor, serviciilor și intervențiilor pentru copilul cu dizabilități și/ sau cerințe educaționale speciale ( anexa nr. 8 la Ordinul nr.1985/1305/5805/ 2016).

Descarca aici