Str Avrig 72-74

Bucuresti, Sector 2

021 252 79 78

dspb@dspb.ro

Registratura Dspb

Depunere:
L-V:9:00 - 14:00
Depunere Avize:
L-J: 9:00-13:00

Directia de sanatate publica bucuresti

Cereri Avize si Autorizari

PROGRAM ELIBERARE :

Luni – Joi intre orele 13:00 – 15:00 (SEDIUL DIN AVRIG)

Program preluare eliberare document viza in vederea apostilări: Luni şi Joi:13:00 – 15:00

Luni – Vineri intre orele 9:00 – 11:00 (SEDIUL DIN CALEA DUDESTI) – Certificarea conformitatii si Asistenta de specialitate


1. Modelul de cerere și documentele necesare (în atenția furnizorilor de servicii medicale de specialitate doritori)

Descarca aici

2. Modelul de certificat medical tip A5, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 576/2007*) privind aprobarea Sistemului de evidenţe primare şi tehnico-operative al spitalelor conform broşurii “Modelar-Spitale”.

Descarca aici

3. Modelul de fișă medicală sintetică pentru copii cu dizabilități și/ sau cerințe educaționasle speciale ( anexa nr. 7 la Ordinul nr.1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale

Descarca aici

4. Modelul de fișă de evaluare psihologică în vederea încadrării în grafd de handicap, a orientării școlare și profesionale și a planificării beneficiilor, serviciilor și intervențiilor pentru copilul cu dizabilități și/ sau cerințe educaționale speciale ( anexa nr. 8 la Ordinul nr.1985/1305/5805/ 2016).

Descarca aici