Ordinul ministrului sănătății nr. 1.030/2009 – modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

ORDIN nr. 458 din 17 februarie 2023 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației

Ordin 458 (descarca aici)

Informare (descarca aici)