AUTORIZARE A SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU

Ordinul Ministerul Sănătății nr. 2520/ 2022 pentru aprobarea Normelor de funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu intră învigoare la data publicării în Monitorul Oficialnr. 852 din 31 august 2022.

Documentele necesare în vederea autorizări în baza declarației pe propria răspundere a persoanelor juridice sau fizice care asigură îngrijirile la domiciliu în municipiul București, sunt următoarele:

a) cerere pentru emiterea autorizației de funcționare pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3* la ordin;
b) declarația pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4** la ordin;
c) statutul unității, alte documente constitutive, certificatul constatator cu menționarea punctului de lucru, după caz;
d) documente care atestă dobândirea personalității juridice, pentru asociații și fundații, după caz;
e) dovada înregistrării în registrul asociațiilor și fundațiilor, după caz;
f) documente privind deținerea legală a sediului dispeceratului pentru îngrijiri la domiciliu (situație juridică, schiță, plan de amplasare în zonă acceptul vecinilor, asociației de proprietari – unde este cazul);
g) regulamentul de organizare și funcționare;
h) organigrama serviciului de îngrijiri la domiciliu;
i) documente privind codul fiscal, certificat de înregistrare fiscală;
j) lista personalului angajat în serviciul de îngrijiri la domiciliu (+ copie REVISAL sau copie contracte de muncă/prestări servicii);
k) fișa postului pentru fiecare persoană angajată, cu precizarea nivelului de pregătire profesională, a competențelor și a atribuțiilor
l) dovada pregătirii profesionale/documente de liberă practică (avize anuale) pentru personalul care asigură îngrijirile la domiciliu (copie);
m) memoriu tehnic care să cuprindă lista dotărilor existente, proprii fiecarui dispecerat, specific serviciilor furnizate. Acest memoriu se va întocmi respectând cerințele anexei 5***;
n) acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizate către DSP MB;
o) alte documente, după caz, solicitate în mod oficial;

Anexa nr. 3* și Anexa nr. 4** se vor completa conform modelelor publicate pe site-ul DSP-MB.

Furnizorii de îngrijiri la domiciliu autorizați de către Ministerul Sănătății până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se vor conforma prevederilor acestuia, ODATĂ CU EXPIRAREA VIZEI ANUALE EMISE de Ministerul Sănătății.

Documentația în vederea autorizării serviciilor de îngrijiri la domiciliu se va depune la sediul Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București – București, str. Avrig, nr.72-74, Sector 2, et.2, camera 33 sau 32, luni 9:00-16:30, joi 9:00-18:00

Anexa 3*: Descarca aici

Anexa 4**: Descarca aici

Anexa 5***: Descarca aici

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Descarca aici)

Informatii distributie iodura de potasiu

Lista farmaciilor comunitare care distribuie medicamentul Iodură de potasiu 65 mg comprimate este publicată pe pagina web a Ministerului Sănătăţii și poate fi consultată accesând următorul link: https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/07/Lista-Farmacii-Iod-pe-judete-1.pdf

Mai multe informații privind modalitatea de eliberare a medicamentului Iodura de potasiu către populatie găsiți pe site-ul Ministerului Sănătății la adresa de mai jos:
https://www.ms.ro/campanie-distributie-iodura-de-potasiu/

Primul caz de variola maimuței diagnosticat în România

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 26 de ani din București. Acesta a fost diagnosticat în cursul zilei de astăzi în urma investigațiilor de laborator. Boala a debutat în urmă cu 4 zile iar pacientul s-a prezentat la spital în cursul nopții precedente. Starea bărbatului este bună. Pacientul primește tratament simptomatic și se află în izolare. Din anamneză, rezultă că partenerul persoanei infectate a călătorit în ultima perioadă în mai multe țări din Europa unde există numeroase cazuri de infecție cu variola maimuței.

Comunicat – pentru asigurarea asistenţei medicale de urgenţă în ziua de 01.06.2022, cu ocazia sărbătorii legale : “Ziua Copilului“

COMUNICAT

Pentru asigurarea asistenţei medicale de urgenţă în ziua de 01.06.2022, cu ocazia sărbătorii legale : “Ziua Copilului,  vă facem cunoscute Spitalele de Urgenţă – adulţi și copii – care vor asigura asistenţa medicală de urgenţă:

 • Spitalul Clinic de Urgenţă București Floreasca – tel: 021/599.23.00;
 • Spitalul Clinic de Urgenţă Universitar – tel: 021.318.05.23 / 021.601.24.00 ;
 • Spitalul Clinic de Urgenţă “Sf. Pantelimon” – tel: 021/255.40.99;
 • Spitalul Clinic de Urgenţă “ Sf. Ioan” – tel: 021/334.51.90;
 • Spitalul Clinic de Urgenţă ” Bagdasar-Arseni” – tel: 021/334.30.25;
 • Spitalul de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri – tel:  021/224.09.47;
 • Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice – tel: 021/319.27.51;
 • Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” – tel: 021/316.93.66;
 • Spitalul Clinic de Urgenţă Copii “M.S. Curie” – tel: 021/460.30.26 ;
 • Serviciul de Ambulanţă al Municipiului București va avea program normal de lucru cu menţiunea că, în această perioadă, va asigura eliberarea de certificate constatatoare de deces în întreaga Capitală. Solicitarile populaţiei vor fi preluate la tel: 112.
 • Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului București va asigura un serviciu de gardă permanent la : tel.: 021.313.77.39 .

Comunicat de presa – Mall Vitan

Comunicat

Directia de sanatate publica bucuresti

Comunicat de presa - Eveneniment organizat de CDY STAR EVENTS SRL

COMUNICAT DE PRESA privind evenimentul organizat de CDY STAR EVENTS SRL la ultimul nivel al parcării supraterane a Centrului  Comercial București Mall – Vitan 

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNCIPIULUI BUCUREȘTI  a interzis în data de  29 iulie 2020, orele 19, continuarea desfașurării  evenimentului organizat de CDY STAR EVENTS SRL  la ultimul nivel al parcării supraterane a Centrului  Comercial București Mall – Vitan  situat în Calea Vitan  nr.55-59, sector 3.

Cauzele care au dus la interzicerea continuării evenimentului s-au datorat nerespectării măsurilor special instituite în situații epidemiologice deosebite printre care:

   • la intrarea în spațiul destinat evenimentului nu se utilizau produsele dezinfectante pentru  tegumente și nu se efectua termometrizarea;
   • nu se respectau măsurile de distanțare socială;
   • participanții nu purtau maști de protecție și nu erau așezați pe scaune;
   • se dansa în grupuri.

A fost aplicată amendă contravențională în valoare de 30.000 lei în conformitate cu prevederile HG 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, art . 30, lit h, iar organele de Poliție impreună cu Jandarmeria  Română au luat măsuri de evacuare a participanților la acest eveniment.