AUTORIZARE A SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU

Ordinul Ministerul Sănătății nr. 2520/ 2022 pentru aprobarea Normelor de funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu intră învigoare la data publicării în Monitorul Oficialnr. 852 din 31 august 2022.

Documentele necesare în vederea autorizări în baza declarației pe propria răspundere a persoanelor juridice sau fizice care asigură îngrijirile la domiciliu în municipiul București, sunt următoarele:

a) cerere pentru emiterea autorizației de funcționare pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3* la ordin;
b) declarația pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4** la ordin;
c) statutul unității, alte documente constitutive, certificatul constatator cu menționarea punctului de lucru, după caz;
d) documente care atestă dobândirea personalității juridice, pentru asociații și fundații, după caz;
e) dovada înregistrării în registrul asociațiilor și fundațiilor, după caz;
f) documente privind deținerea legală a sediului dispeceratului pentru îngrijiri la domiciliu (situație juridică, schiță, plan de amplasare în zonă acceptul vecinilor, asociației de proprietari – unde este cazul);
g) regulamentul de organizare și funcționare;
h) organigrama serviciului de îngrijiri la domiciliu;
i) documente privind codul fiscal, certificat de înregistrare fiscală;
j) lista personalului angajat în serviciul de îngrijiri la domiciliu (+ copie REVISAL sau copie contracte de muncă/prestări servicii);
k) fișa postului pentru fiecare persoană angajată, cu precizarea nivelului de pregătire profesională, a competențelor și a atribuțiilor
l) dovada pregătirii profesionale/documente de liberă practică (avize anuale) pentru personalul care asigură îngrijirile la domiciliu (copie);
m) memoriu tehnic care să cuprindă lista dotărilor existente, proprii fiecarui dispecerat, specific serviciilor furnizate. Acest memoriu se va întocmi respectând cerințele anexei 5***;
n) acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizate către DSP MB;
o) alte documente, după caz, solicitate în mod oficial;

Anexa nr. 3* și Anexa nr. 4** se vor completa conform modelelor publicate pe site-ul DSP-MB.

Furnizorii de îngrijiri la domiciliu autorizați de către Ministerul Sănătății până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se vor conforma prevederilor acestuia, ODATĂ CU EXPIRAREA VIZEI ANUALE EMISE de Ministerul Sănătății.

Documentația în vederea autorizării serviciilor de îngrijiri la domiciliu se va depune la sediul Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București – București, str. Avrig, nr.72-74, Sector 2, et.2, camera 33 sau 32, luni 9:00-16:30, joi 9:00-18:00

Anexa 3*: Descarca aici

Anexa 4**: Descarca aici

Anexa 5***: Descarca aici

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Descarca aici)

Lista furnizori ingrijiri la domiciliu – 12 IANUARIE 2023
Nr. crt. Nume furnizor Dispecerat Telefon furnizor Adrese e-mail
1 INFINITY LIFE MEDICAL SRL

Descarca aici

Str. Dr. Leonte ANASTASIEVICI nr. 8, sector 5 0775.594.709 lifemedicalexprt@gmail.com
2 PROFESIONAL KLINIC MED SRL

Descarca aici

Str. Pache Protopopescu nr.96, sector 2 ANULATA
3 ERILISA NURSING MED SRL

Descarca aici

Bld. Energeticienilor nr.9E, bl.M1, sector 3 0725.665.346
4 IMUNOMEDICA PROVITA SRL

Descarca aici

Str. Virgiliu nr.81, sector 1 031.405.59.99
5 TOP MED ASSISTANCE SRL

Descarca aici

Str. Avrig nr.8, parter, sector 2 031.429.27.42    0739.428.187  topmedassistance@yahoo.com
6 FUNDATIA ALB GALBENA DIN ROMANIA

Descarca aici

Bld. Regina Marianr.21, sector 4 021.315.12.56 cruceaalbgalbena@cag.ro
7 CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PROVITA SRL

Descarca aici

Str. Docentilor nr. 12A, sector 1 021.9432 office@nord.ro
8 PERSONAL HOME ASISSTENT

Descarca aici

Bld. Tineretului nr. 49, bl.58, sc.1, et. parter, ap.1 sector 4 0726.039.115 homemedical@yahoo.com
9 STAFF MEDICAL CONCEPT

Descarca aici

str. Drumul Gilăului nr. 34, sector 4 0724.112.112 staffmedicalconcept1@gmail.com
10 CEBIS INTERNATIONAL S.R.L

Descarca aici

Bld. Theodor Pallady nr. 47,  Clădirea HBC, sc.B, sector 3 021.320.32.81 office@cebis-int.com
11 KND CORY MED SRL

Descarca aici

Str. Toporași nr. 28, sector 5 0721.389.221 office.corymed@gmail.com
12 MEDICAL CLASS SRL

Descarca aici

Sos. Virtuții nr.11, sector 6 031.805.35.64 medical.class@yahoo.com
13 MEDICAL CLASS TWO SRL

Descarca aici

Sos. Virtuții nr.11, sector 6 031.805.35.64 medical.class@yahoo.com
14 SERVIVE UNION SRL

Descarca aici

Bld. Pache Protopopescu nr. 96, sector 2
15 ASOCIAȚIA COLEGIUL PACIENȚILOR

Descarca aici

Bld. Iuliu Maniu nr. 92 D,sector 6 0721.309.825 office@colegiulpcientilor.org
16 COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN

Descarca aici

Str. Caraiman nr. 33A, sector 1 021.224.40.73 secretariat@cmcaraiman.ro
17 MEDICALCARE 24 SRL

Descarca aici

Str. Cpt.Alexandru Șerbănescu nr. 33-35, bl.20E, sc.2, parter, sector 1 info@medicalcare24.ro
18 TERRA MEDICAL AS SRL

Descarca aici

Str. George Enescu nr. 34, sector 1 0730.029.288 roxanavasile97@yahoo.com
19 MEDLIFE SRL

Descarca aici

Str. Grivitei nr. 359, sector1 021.9646 office@medlife.ro
20 P.F.I. ROTARU IOANA-ANGELA FIZIOKINETOTERAPEUT

Descarca aici

Str. Vasile Lascăr nr.8, bl.8, sc.8, et.1, ap.7,  sector 2 0784.692.067 angela.fiziokinetoterapie@gmail.com

 

 

Investiția specifică: I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară

Investiția specifică: I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală

Ghidul beneficiarului pentru „Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară” din cadrul Componentei 12 – Sănătate –  Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești.

Investiția are un buget total de 888.301.215 lei (fără TVA) echivalent a 180.450.000 € (fără TVA) și se va realiza prin 2 metode:

–    I1.1.a: Listă preselectată: O alocare de 666.225.911 lei (fără TVA) echivalent a 135.337.500 € (75% din total alocare) (fără TVA) prin care se va finanța o listă preselectată de cabinete pentru finanțarea a 2250 de asocieri/cabinete de medici de familie care reprezintă 75% din obiectivul general de investiție;

–    I1.1.b: Apel necompetitiv: O alocare de 222.075.304 lei (fără TVA) echivalent a 45.112.500 € (25% din alocare) (fără TVA) pentru un apel necompetitiv de proiecte care se va derula având la bază principiul: „primul venit primul servit” pentru finanțarea a 750 de asocieri/cabinete de medici de familie care reprezintă 25% din obiectivul general de investiție.Prin intermediul acestei Investiții vor fi sprijinite acțiuni specifice realizării de  renovări și/sau dotări pentru cabinetele medicilor de familie sau asocieri de cabinete de medici de familie. Se pot finanța proiecte care conțin doar „Componenta de echipamente” sau ambele componente.

În acest sens:
–    „Componenta  echipamente” presupune selectarea dintr-o listă de echipamente a pozițiilor care prezintă interes și pentru care medicul de familie deține competențe (dacă e cazul, ex Atestate de studii complementare /adeverință care atestă faptul că este în curs de finalizare a cursurilor pentru ultrasonografie) cu o valoare estimată de 222.115 lei  fără tva echivalentul a  45.150 euro fără tva;
–    „Componenta renovare” sub forma unui grant financiar la dispoziția beneficiarului în valoare de maxim 73.792 lei fără tva echivalentul a 15.000 de euro fără tva.Dosarele de finanțare se vor încărca pe www.proiecte.pnrr.gov.ro.
Data deschidere platformă pentru depunere dosare de finanțare: 04 august 2022 ora 10:00.
Trimis spre publicare la MOF

Primul caz de variola maimuței diagnosticat în România

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 26 de ani din București. Acesta a fost diagnosticat în cursul zilei de astăzi în urma investigațiilor de laborator. Boala a debutat în urmă cu 4 zile iar pacientul s-a prezentat la spital în cursul nopții precedente. Starea bărbatului este bună. Pacientul primește tratament simptomatic și se află în izolare. Din anamneză, rezultă că partenerul persoanei infectate a călătorit în ultima perioadă în mai multe țări din Europa unde există numeroase cazuri de infecție cu variola maimuței.

Comunicat – pentru asigurarea asistenţei medicale de urgenţă în ziua de 13.06.2022, cu ocazia sărbătorii legale: “Rusaliile“

COMUNICAT

Pentru asigurarea asistenţei medicale de urgenţă în ziua de 13.06.2022, cu ocazia
sărbătorii legale: “Rusaliile“, vă facem cunoscute Spitalele de Urgenţă – adulţi și copii – care vor
asigura asistenţa medicală de urgenţă:

 • Spitalul Clinic de Urgenţă București Floreasca – tel: 021/599.23.00;
 • Spitalul Clinic de Urgenţă Universitar – tel: 021.318.05.23 / 021.601.24.00 ;
 • Spitalul Clinic de Urgenţă “Sf. Pantelimon” – tel: 021/255.40.99;
 • Spitalul Clinic de Urgenţă “ Sf. Ioan” – tel: 021/334.51.90;
 • Spitalul Clinic de Urgenţă ” Bagdasar-Arseni” – tel: 021/334.30.25;
 • Spitalul de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri – tel: 021/224.09.47;
 • Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice – tel: 021/319.27.51;
 • Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” – tel: 021/316.93.66;
 • Spitalul Clinic de Urgenţă Copii “M.S. Curie” – tel: 021/460.30.26 ;
 • Serviciul de Ambulanţă al Municipiului București va avea program normal de lucru cu
  menţiunea că, în această perioadă, va asigura eliberarea de certificate constatatoare de deces în
  întreaga Capitală. Solicitarile populaţiei vor fi preluate la tel: 112.
 • Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului București va asigura un serviciu de gardă
  permanent la : tel.: 021.313.77.39

Comunicat – pentru asigurarea asistenţei medicale de urgenţă în ziua de 01.06.2022, cu ocazia sărbătorii legale : “Ziua Copilului“

COMUNICAT

Pentru asigurarea asistenţei medicale de urgenţă în ziua de 01.06.2022, cu ocazia sărbătorii legale : “Ziua Copilului,  vă facem cunoscute Spitalele de Urgenţă – adulţi și copii – care vor asigura asistenţa medicală de urgenţă:

 • Spitalul Clinic de Urgenţă București Floreasca – tel: 021/599.23.00;
 • Spitalul Clinic de Urgenţă Universitar – tel: 021.318.05.23 / 021.601.24.00 ;
 • Spitalul Clinic de Urgenţă “Sf. Pantelimon” – tel: 021/255.40.99;
 • Spitalul Clinic de Urgenţă “ Sf. Ioan” – tel: 021/334.51.90;
 • Spitalul Clinic de Urgenţă ” Bagdasar-Arseni” – tel: 021/334.30.25;
 • Spitalul de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri – tel:  021/224.09.47;
 • Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice – tel: 021/319.27.51;
 • Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” – tel: 021/316.93.66;
 • Spitalul Clinic de Urgenţă Copii “M.S. Curie” – tel: 021/460.30.26 ;
 • Serviciul de Ambulanţă al Municipiului București va avea program normal de lucru cu menţiunea că, în această perioadă, va asigura eliberarea de certificate constatatoare de deces în întreaga Capitală. Solicitarile populaţiei vor fi preluate la tel: 112.
 • Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului București va asigura un serviciu de gardă permanent la : tel.: 021.313.77.39 .