Str Avrig 72-74

Bucuresti, Sector 2

021 252 79 78

dspb@dspb.ro

Registratura

Depunere: L-J: 08:30-13:30
Eliberare:L-J: 13:00-15:00

Comunicat

Directia de sanatate publica bucuresti

Rezultate selectie posturi scoase la concurs

Rezultatele selectiei dosarelor depuse de candidați pentru angajarea fara concurs, pe perioada determinata , in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei – posturi contractuale de executie

In baza:
-art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– prevederilor art. 8 din Ordinul nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
-prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completari prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020;

In urma selectiei dosarelor se pot prezenta la interviu in data de 18.06.2020 ora 14:00 la sediul Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti din Str. Avrig nr. 72-74, sector 2 Bucuresti, urmatoarele persoane:

1.Pentru 1 post medic specialist – specialitatea medicina de laborator:

   • Zamfir Maggie-Ileana
   • Mălăescu Alina-Loredana

2.Pentru 2 posturi de asistent medical generalist (PL):

   • Calotă Daniela
   • Lulea Dorina-Alina
   • Preda Alexandra-Georgiana
   • Mănăilă Dobrița
   • Radu Alina-Oana

3.Pentru 1 post farmacist:

   • Mihail Cosmina
   • Popescu Candice-Luana

4.Pentru 1 post statistician medical debutant:

   • Badea Marina
   • Voicu Ioana-Maria
   • Alexandru Diana