Comisia de avizare a prelungirii activității medicilor

 

Medicii și furnizorii de servicii medicale, aflați în relație contractuală cu CASMB, care solicită aviz în vederea prelungirii activității după împlinirea vârstei de pensionare, vor depune dosarul de avizare în atenția Comisiei de avizare, în primele 3 săptămâni ale fiecărei luni.

Dosarul va conține următoarele documente:

  • Cerere tip;
  • Copie CI/BI/PAȘAPORT (în termen de valabilitate);
  • Solicitarea motivată a angajatorului pentru menținerea în activitate, cu respectarea criteriilor de evaluare conform prevederilor Protocolului DSPMB/CMMB/CASMB nr. 4882/1168/44001/12.02.2021;
  • Solicitarea medicului privind prelungirea activității peste vârsta de pensionare (în situația în care solicitarea este înaintată de către furnizorul de servicii medicale – angajator);
  • Declarație pe proprie răspundere a medicului ca nu au fost aplicate sancțiuni din partea Colegiului Medicilor;
  • Copie Certificat de Membru al Colegiului Medicilor din Romania;
  • Copie Aviz liberă practică, în termen de valabilitate;
  • Alte documente relevante prelungirii activității peste vârsta de pensionare.

Documentele vor fi transmise prin poștă, cu confirmare de primire, la sediul DSPMB din Str. Avrig nr. 72-74, sector 2, București sau scanate  la adresa de email secretariat@dspb.ro .

În situația în care documentele vor fi transmise pe email, solicitantul se va asigura că acestea sunt scanate și atașate email-ului.

Comisia de avizare a prelungirii activității peste vârsta de pensionare, în relație contractuală cu CASMB, este constituită în conformitate cu prevederile art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și își desfășoară activitatea în conformitate cu Protocolul DSPMB/CMMB/CASMB nr. 4882/1168/44001/12.02.2021;

Comisia se întrunește în fiecare lună, de regulă în ultima săptămână a lunii.

Se vor adresa comisiei medicii ce împlinesc vârsta de pensionare (la data curentă – 67 de ani), cu excepțiile stabilite de lege.

În cererea tip se va completa, în mod obligatoriu, adresa de email, pentru comunicarea hotărârilor și a avizelor emise de către DSPMB.

Protocolul DSPMB/CMMB/CASMB nr. 4882/1168/44001/12.02.2021 cuprinde criteriile și condițiile pentru avizarea prelungirii activității medicilor, peste vârsta de pensionare, în relație cu CASMB.

Cerere de avizare înaintată de medic (descarcă)