Str Avrig 72-74

Bucuresti, Sector 2

021 252 79 78

dspb@dspb.ro

REGULAMENTUL (UE) 2021/953 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare şi vindecare de COVID-19 ( certificatul digital al UE privind COVID ) pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19”, începând cu data de 13 august exercitarea dreptului de liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre a cetăţenilor Uniunii se va face doar în baza certificatelor digitale privind COVID, care atestă vaccinarea, testarea sau vindecarea titularilor.

În acest sens certificatele digitale prezentate la intrarea în punctele de frontieră trebuie să îndeplinească una din următoarele condiţii :
– Certificatul de vaccinare – persoanele să fie vaccinate cu vaccinuri autorizate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România, în funcţie de schema considerată completă de statul membru UE care a emis certificatul ( ex. cazul Spaniei şi al Franţei în care cetăţeanului trecut prin boală i se administrează doar o singură doză de vaccin, pentru care se consideră schema completă de vaccinare,pe certificatul digital fiind menţionat – Number in a series of vaccinations and number of doses 1/1 – şi cu referinţă că la scanarea certificatului să apară schema completă). În acest sens aducem îin atenţie Art 5 alin (5) din Regulament “În cazul în care acceptă dovada vaccinării pentru a elimina restricţiile privind libera circulaţie instituite, în conformitate cu dreptul Uniunii, pentru a limita răspândirea SARS-CoV-2, statele membre acceptă, de asemenea, în aceleaşi condiţii, certificatele de vaccinare eliberate de alte state membre în conformitate cu prezentul regulament pe baza unui vaccin impotriva COVID-19 căruia i s-a acordat o autorizaţie de comercializare în temeiul Regulamentului (CE) nr.724/2004”;
– Lista de vaccinuri autorizate în România sunt cele care sunt publicate pe pagina WEB a Ministerului Sănătăţii
– Certificatul de vindecare – persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în ţară, dar nu mai devreme de 11 zile de la data la care persoana în cauză a efectuat primul test NAAT care a avut un rezultat pozitiv;
– Certificatul de testare – dovada testării pentru infecţia cu virusul SARS-Cov-2, necesară în vederea aplicării excepţiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului verde de testare, sau prin rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării ( pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).