PROCEDURA CARE SE APLICA IN UNITATILE DE INVATAMANT PRIVIND PREVENIREA SI COMBATEREA IMBOLNAVIRILOR CU VIRUSUL SARS-CoV- 2

PROCEDURA CARE SE APLICA IN UNITATILE DE INVATAMANT PRIVIND PREVENIREA SI COMBATEREA IMBOLNAVIRILOR CU VIRUSUL SARS-CoV- 2

  1. PRESCOLARI/ELEVI CARE PREZINTA IN TIMPUL ORELOR DE CURS STARE FEBRILA SAU ALTA SIMPTOMATOLOGIE SPECIFICA INFECTARII CU SARS-CoV-2

În cazul în care există un consimțământ informat și semnat al părintelui/tutorelui legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării preșcolarilor sau elevilor simptomatici, aceștia vor putea fi testați, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani va semna consimțământul personal.

Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical școlar de la nivelul unității de învățământ vor fi raportate către direcția de sănătate publică județeană a municipiului București, în maximum 24 de ore.

Dacă părintele/tutorele legal nu își exprimă acordul pentru testare, în cazul existenței unor simptome specifice, acesta va lua legătura cu medicul de familie în vederea stabilirii pașilor următori.

Revenirea în colectivitate in cazul prescolarului/elevului depistat pozitiv cu SARS-CoV-2,  se va face după 14 zile, de la data recoltarii testului, nefiind necesară prezentarea unui rezultat negativ sau a altui document medical.

  1. APARITIA UNUI CAZ POZITIV ÎNTR-O GRUPĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT ANTEPREȘCOLAR/PREȘCOLAR SAU CLASĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL, PROFESIONAL ȘI POSTLICEAL

Suspendarea cursurilor cu prezență fizică în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe se dispune, la propunerea consiliului de administrație al unității de învățământ, pentru o perioadă de 14 zile la apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ antepreșcolar/preșcolar sau clasă de învățământ primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal. Contacții direcți ai elevului testat pozitiv sunt stabiliți de DSP în urma anchetei epidemiologice și pentru aceștia se va emite decizie de carantină, iar restul elevilor din respectiva clasă urmează cursurile școlare on-line, nefiind considerați contacți direcți.

În situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile cu prezență fizică pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2. Elevii din schimbul următor continuă cursurile cu prezență fizică după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă.

Testarea elevilor se realizează în a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv de către cadrul medical din unitatea de învățământ sau, acolo unde nu este posibil, de către o echipă mobilă din cadrul DSPMB. Până la efectuarea testului, elevii continuă activitatea didactică în regim on-line.

Cursurile pentru grupa/clasa suspendată se pot relua cu prezență fizică începând cu a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv, pentru elevii care se testează și rezultatul este negativ.

Elevii care nu se prezintă la testare reiau cursurile cu prezență fizică după 14 zile de la suspendarea acestora.

Prin excepție de la prevederile de mai sus, elevii vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum și elevii care au fost confirmați pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile, dar pentru care au trecut mai mult de 14 zile de la data testului pozitiv, pot continua cursurile cu prezența fizică și nu vor fi testați.

  1. APARITIA UNUI CAZ POZITIV ÎN RÂNDUL CADRELOR DIDACTICE, DIDACTICE AUXILIARE SAU NEDIDACTICE

La apariția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ care va informa DSPMB.

DSPMB, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacții direcți ai acestora și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune suspendarea activităților didactice la nivelul grupei/clasei sau unității de învățământ.

Măsura suspendării este dispusă prin hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență/al municipiului București, la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISMB și al DSPMB.

Dacă, în situațiile prevăzute mai sus, elevii/preșcolarii au cursurile suspendate cu prezența fizică, procesul de învățământ continuă în sistem on-line.