Rezumatul studiului de evaluare a impactului asupra sanatatii populatiei elaborat de SC Eurototal Comp. SRL pentru obiectivul Biserica Sf. Gheorghe, sos. Giurgiului nr 253, sect.4, Bucuresti

Rezumat studiu evaluare impact

Descarca aici