COMUNICAT

In vederea implementarii masurilor dispuse prin Ordinul Comun al Ministerului Sanatatii nr.1494/31.08.2020 si al Ministerului Educatiei si Cercetarii nr.5487/31.08.2020, Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti a informat astazi 07.09.2020 Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, Senatele Universitare ale institutiilor de invatamant superior asupra ratei de incidenta cumulate calculate la 14 zile la nivelul Municipiului Bucuresti, a carei valoare era de 1,12 la ora 10.00

In continuarea metodologiei de stabilire a scanariului de organizare si desfasurare a cursurilor, Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti transmite catre unitatile scolare informarea Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti asupra situatiei epidemiologice pentru stabilirea scanariului de functionare. Pe baza acestei informari, Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant propun spre avizare catre Directia de Sanatate Publica  Municipiului Bucuresti si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti  scenariul de functionare.

Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta analizeaza la nivelul fiecarei unitati de invatamant preuniversitar, pe baza situatiei epidemiologice transmise de catre Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti si aproba saptamanal sau ori de cate ori este nevoie, prin Hotarare, scanariul in care functioneaza fiecare unitate de invatamant in parte.

Pentru eficientizarea desfasurarii activitatii specifice institutiei noastre, prevazute in ordinul sus mentionat, la nivelul Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti a fost constituit prin dispozitia directorului executiv un grup de lucru format din 16 persoane prin care s-au stabilit atributele ce revin institutiei noastre. Putem enumera cateva atributii mai jos :

-avizarea propunerii consiliului de administratie al fiecarei unitati de invatamant cu privire la modalitatea de  desfasurare a activitatilor didactice;

-participarea la intalniri de lucru cu inspectorii scolari, directorii unitatilor de invatamant, asociatii de parinti;

-acordarea de consultante, la cererea unitatilor de invatamant, in vederea stabilirii masurilor pentru desfasurarea activitatii didactice in cazul aparitiei unuia/mai multor cazuri de imbolnavire cu SARS-COV-2 in respectiva unitate de invatamant;

-transmiterea saptamanal, a ratei incidentei cumulate catre Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta si Senatele Universitare ale institutiilor de invatamant superior;

-monitorizarea aparitiei cazurilor de imbolnavire cu SARS-COV-2 in unitatile de invatamant, efectuarea anchetelor epidemiologice si stabilirea masurilor/recomandarilor ce se impun in vederea limitarii transmiterii virusului.

In maxim 2 zile va fi pus la dispozitia publicului un numar de telefon unic ( 9552 ), unde o persoana va  oferi toate informatiile legate de acest subiect .

DIRECTIUNEA