Anunt Angajare fara concurs pe perioada determinata

Angajari

Directia de sanatate publica bucuresti

ANUNȚ - Privind angajarea fără concurs pe prioadă determinată de personal contractual la Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București

În conformitate cu prevederile  Legii nr. 55/2020 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București angajează fără concurs pe perioadă determinată, personal pentru următoarele posturi contractuale de execuție:

   • 3 posturi asistent medical generalist PL
   • 2 posturi statistician medical
   • 1 post asistent farmacie
   • 2 posturi medic specialist epidemiologie
   • 2 posturi medic specialist laborator
   • 1 post biolog
   • 1 post fizician

Dosarele se depun on-line la adresa de mail runos@dspb.ro în perioada 20.05.2020 –  25.05.2020. 

Selecția dosarelor va avea loc miercuri 27.05.2020. 

Afișarea rezultatului selecției se va face în data de  miercuri 28.05.2020  pe site-ul www.dspb.ro.

Persoana declarată „Admis” la selecția dosarelor, va fi încadrată pe perioadă determinată, pe postul pentru care s-a înscris.

Dosarul trebuie să conțină:
a) cerere de înscriere în care se specifică postul pentru care se dorește angajarea;
b) actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) documentele care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata de medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) certificat de membru OAMGMAMR – pentru asistent medical, avizat şi valabil la data angajarii. Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical, avizat şi valabil la data angajarii.
i) Medici si biologi:

  –   copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;       
 –  dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;

    (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Pagina de Comunicari DSPB

Comunicate si Anunturi

directia de sanatate publica bucuresti

Comunicari examene

Comunicate UNICEF

Comunicate de presă UNICEF din ultima perioadă:

 1. UNICEF lansează campania de strângere de fonduri „Salvează vieți în siguranță”UNICEF lansează campania de strângere de fonduri „Salvează vieți în siguranță”(3 aprilie)
 2. OMS și UNICEF își unesc forțele împotriva pandemiei, prin intermediul Fondului de solidaritate pentru combaterea COVID-19UNICEF își unesc forțele împotriva pandemiei, prin intermediul Fondului de solidaritate pentru combaterea COVID-19(6 aprilie)
 3. Poziția UNICEF cu privire la contactul apropiat dintre mamă și copil și alăptare în contextul COVID-19(10 aprilie)
 4. UNICEF: Nu lăsați copiii să devină victime ascunse ale pandemiei de COVID-19(13 aprilie)
 5. UNICEF în România: Dacă nu luăm acum măsurile pentru a continua serviciile esențiale pentru copii, lumea de după pandemie va fi mai dură pentru cei vulnerabili(15 aprilie)
 6. Peste 117 milioane de copii riscă să nu aibă acces la vaccinul împotriva rujeolei odată cu răspândirea COVID-19(15 aprilie)
 7. UNICEF: Copiii sunt expuși unui risc crescut în mediul online în timpul pandemiei de COVID-19(15 aprilie)
 8. Continuitatea în vaccinarea de rutină este vitală și pe durata pandemiei de COVID-19 – OMS și UNICEF(20 aprilie)
 9. Raportul global privind crizele alimentare relevă amploarea crizelor alimentare în contextul noilor riscuri prezentate de COVID-19 în ţările(21 aprilie)
 10. UNICEF și Microsoft lansează o platformă educațională globală pentru a contribui la gestionarea crizei din educație provocată de COVID-19(22 aprilie)
 11. Fundația Botnar susține UNICEF în România în eforturile sale de a asigura continuitatea serviciilor esențiale pentru copiii cei mai vulnerabili(23 aprilie)
 12. UNICEF: Peste 13 milioane de copii nu au fost vaccinați deloc nici înainte ca pandemia de COVID-19 să întrerupă acțiunile de imunizare la nivel global(25 aprilie)
 13. Raport UNICEF: Pandemia de COVID-19 exacerbează riscurile la care sunt supuși copiii vulnerabili și familiile lor în România(29 aprilie)
 14. UNICEF și PAM: Viitorul a 370 de milioane de copii este pus în pericol de lipsa accesului la mesele oferite de școli, în urma închiderii acestora(29 aprilie)
 15. Greta Thunberg și ONG-ul Human Act susțin UNICEF prin lansarea unei campanii împotriva coronavirusului din perspectiva drepturilor copilului(30 aprilie)
 16. UNICEF și Poșta Română, parteneriat pentru distribuirea de materiale informative pentru prevenirea răspândirii COVID-19(5 mai)
 17. Femeile însărcinate și bebelușii născuți în perioada pandemiei de COVID-19 sunt în dificultate din cauza sistemelor de sănătate sub presiune și a perturbărilor în furnizarea serviciilor(7 mai)

Certificatele privind recunoaşterea calificărilor profesionale pentru următorii medici, medici dentişti şi farmacişti

Certificatele privind recunoaşterea calificărilor profesionale pentru următorii medici dentişti şi farmacişti: