AUTORIZARE A SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU

Ordinul Ministerul Sănătății nr. 2520/ 2022 pentru aprobarea Normelor de funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu intră învigoare la data publicării în Monitorul Oficialnr. 852 din 31 august 2022.

Documentele necesare în vederea autorizări în baza declarației pe propria răspundere a persoanelor juridice sau fizice care asigură îngrijirile la domiciliu în municipiul București, sunt următoarele:

a) cerere pentru emiterea autorizației de funcționare pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3* la ordin;
b) declarația pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4** la ordin;
c) statutul unității, alte documente constitutive, certificatul constatator cu menționarea punctului de lucru, după caz;
d) documente care atestă dobândirea personalității juridice, pentru asociații și fundații, după caz;
e) dovada înregistrării în registrul asociațiilor și fundațiilor, după caz;
f) documente privind deținerea legală a sediului dispeceratului pentru îngrijiri la domiciliu (situație juridică, schiță, plan de amplasare în zonă acceptul vecinilor, asociației de proprietari – unde este cazul);
g) regulamentul de organizare și funcționare;
h) organigrama serviciului de îngrijiri la domiciliu;
i) documente privind codul fiscal, certificat de înregistrare fiscală;
j) lista personalului angajat în serviciul de îngrijiri la domiciliu (+ copie REVISAL sau copie contracte de muncă/prestări servicii);
k) fișa postului pentru fiecare persoană angajată, cu precizarea nivelului de pregătire profesională, a competențelor și a atribuțiilor
l) dovada pregătirii profesionale/documente de liberă practică (avize anuale) pentru personalul care asigură îngrijirile la domiciliu (copie);
m) memoriu tehnic care să cuprindă lista dotărilor existente, proprii fiecarui dispecerat, specific serviciilor furnizate. Acest memoriu se va întocmi respectând cerințele anexei 5***;
n) acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizate către DSP MB;
o) alte documente, după caz, solicitate în mod oficial;

Anexa nr. 3* și Anexa nr. 4** se vor completa conform modelelor publicate pe site-ul DSP-MB.

Furnizorii de îngrijiri la domiciliu autorizați de către Ministerul Sănătății până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se vor conforma prevederilor acestuia, ODATĂ CU EXPIRAREA VIZEI ANUALE EMISE de Ministerul Sănătății.

Documentația în vederea autorizării serviciilor de îngrijiri la domiciliu se va depune la sediul Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București – București, str. Avrig, nr.72-74, Sector 2, et.2, camera 33 sau 32, luni 9:00-16:30, joi 9:00-18:00

Anexa 3*: Descarca aici

Anexa 4**: Descarca aici

Anexa 5***: Descarca aici

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Descarca aici)

Descarca aiciBld. Pache Protopopescu nr. 96, sector 2

 

 

 

 

 

Lista furnizori ingrijiri la domiciliu – 03 Martie 2023
Nr. crt. Nume furnizor Dispecerat Telefon furnizor Adrese e-mail
1 INFINITY LIFE MEDICAL SRL

Descarca aici

Str. Dr. Leonte ANASTASIEVICI nr. 8, sector 5 0775.594.709 lifemedicalexprt@gmail.com
2 PROFESIONAL KLINIC MED SRL

Descarca aici

Str. Pache Protopopescu nr.96, sector 2 ANULATA
3 ERILISA NURSING MED SRL

Descarca aici

Bld. Energeticienilor nr.9E, bl.M1, sector 3 0725.665.346
4 IMUNOMEDICA PROVITA SRL

Descarca aici

Str. Virgiliu nr.81, sector 1 031.405.59.99
5 TOP MED ASSISTANCE SRL

Descarca aici

Str. Avrig nr.8, parter, sector 2 031.429.27.42    0739.428.187  topmedassistance@yahoo.com
6 FUNDATIA ALB GALBENA DIN ROMANIA

Descarca aici

Bld. Regina Marianr.21, sector 4 021.315.12.56 cruceaalbgalbena@cag.ro
7 CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PROVITA SRL

Descarca aici

Str. Docentilor nr. 12A, sector 1 021.9432 office@nord.ro
8 PERSONAL HOME ASISSTENT

Descarca aici

Bld. Tineretului nr. 49, bl.58, sc.1, et. parter, ap.1 sector 4 0726.039.115 homemedical@yahoo.com
9 STAFF MEDICAL CONCEPT

Descarca aici

str. Drumul Gilăului nr. 34, sector 4 0724.112.112 staffmedicalconcept1@gmail.com
10 CEBIS INTERNATIONAL S.R.L

Descarca aici

Bld. Theodor Pallady nr. 47,  Clădirea HBC, sc.B, sector 3 021.320.32.81 office@cebis-int.com
11 KND CORY MED SRL

Descarca aici

Str. Toporași nr. 28, sector 5 0721.389.221 office.corymed@gmail.com
12 MEDICAL CLASS SRL

Descarca aici

Sos. Virtuții nr.11, sector 6 031.805.35.64 medical.class@yahoo.com
13 MEDICAL CLASS TWO SRL

Descarca aici

Sos. Virtuții nr.11, sector 6 031.805.35.64 medical.class@yahoo.com
14 SERVIVE UNION SRL

Descarca aici

Bld. Pache Protopopescu nr. 96, sector 2
15 ASOCIAȚIA COLEGIUL PACIENȚILOR

Descarca aici

Bld. Iuliu Maniu nr. 92 D,sector 6 0721.309.825 office@colegiulpcientilor.org
16 COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN

Descarca aici

Str. Caraiman nr. 33A, sector 1 021.224.40.73 secretariat@cmcaraiman.ro
17 MEDICALCARE 24 SRL

Descarca aici

Str. Cpt.Alexandru Șerbănescu nr. 33-35, bl.20E, sc.2, parter, sector 1 info@medicalcare24.ro
18 TERRA MEDICAL AS SRL

Descarca aici

Str. George Enescu nr. 34, sector 1 0730.029.288 roxanavasile97@yahoo.com
19 MEDLIFE SRL

Descarca aici

Str. Grivitei nr. 359, sector1 021.9646 office@medlife.ro
20 P.F.I. ROTARU IOANA-ANGELA FIZIOKINETOTERAPEUT

Descarca aici

Str. Vasile Lascăr nr.8, bl.8, sc.8, et.1, ap.7,  sector 2 0784.692.067 angela.fiziokinetoterapie@gmail.com
21 VOICA MEDICAL SRL

Descarca aici

str. Intr. Lacul Potelu, nr. 3, cam.5, sector 4, 0723.195.257 021.629.36.82 voicamedical@gmail.ro
22 AC MED CONSULT SRL

Descarca aici

str. Craiovei nr.7, sector 1 0723.432.432 contact@ac-med.ro
23 GM  ASISTENT MED S.R.L.

Descarca aici

str. Lt. Nicolae Pascu nr.5, cam. 2,4,5,6, bl. 7A1, sc.2, parter, ap.30, sector 3 0739.627.217  0725.236.704 contact@gmmed.ro
24 TRIOXY MED S.R.L.

Descarca aici

str. Teofil nr.3-5, sector2, 0722.367.977 tiberiu.dom@gmail.co
25 OFC OVERFLOW CARING S.R.L.

Descarca aici

str. Drumul Dealu Bradului nr. 89, Bl. D5, parter, ap.6,sector 4 0773.829.537 overflocaring@gmail.com
26 EMERGENCY MEDICAL HOME S.R.L

Descarca aici

str. Calea Vitan  nr. 109B-109D, bl.1, sc.1, et.3, ap.5, sector 3 0732.528.136 0799.058.058 113@urgenteacasa.ro
27 ALMA MEDTEAM S.R.L.

Descarca aici

str. Istriei, nr.2D, parter, camera 4, sector 3 0722.218.846 contact@ingrijiridomiciliubucuresti.ro
28 NGA IDEAL MED SRL

Descarca aici

Calea Rahovei, nr.266-268, corp 60, sector 5 0739.644.900 ngaidealmed@gmail.com
29 MADPEDIA S.R.L.

Descarca aici

str. Despot Vodă, nr.36,  camera 1, sector 2 0784.050.540 anca.popescu_ghica@yahoo.com
30 HELP FOR YOU CENTER S.R.L.

Descarca aici

str. Mihai Viteazul, nr.64 BIS, sector 1 0721.226.441 cristina.mirea20@yahoo.com
31 SWEET MEDICAL CARE S.R.L.

Descarca aici

str. Huedin, nr.3, bl.7, sc.2, parter, ap.61, sector 4 0766 792 837 sweet.medicalcare@gmail.com
32 TIBES MEDICAL CENTER S.R.L.

Descarca aici

 Str. Maior Ion Racoteanu nr.6, sector 3 0723.423.057 tibesmedical@gmail.com
33 SYNEVO ROMANIA S.R.L

Descarca aici

B-dul pache Protopopescu nr.81, parter, et.2, cam.3, sector2 0755.098.477 recoltariladomiciliu@synevo.ro
34 ASOCIATIA TIBES INGRIJIRI LA DOMICILIU

Descarca aici

Str. Maior Ion Racoteanu nr.6, sector 3 0747.050.150 0790.645.455 asociatiatibes@gmail.com
35 IMPERIA FAMILY CARE S.R.L.

Descarca aici

Str. Sabinelor, nr.98, parter, ap.5, sector 5 0765.184.491 office@vivomed.ro
36 MMD MEDIAL CARE S.R.L

Descarca aici

Str. Energeticienilor, nr.9E, Bl.M1, sc.1, et.1, cam 1133, sector 3 0720.532.202 mmd.medical2021@gmail.com
37 VITAL MEDICAL CONCEPT S.R.L.

Descarca aici

Str. Silozului, nr.16, sector 2 0729.848.632 isp.roxana@yahoo.com
38 MON-CARE MEDICAL S.R.L.

Descarca aici

Bd. 1 Decembrie 1918, nr.4A, bl.1, sc.A, et. P, cam. 38, sector 3 0734.431.098 mirela.grancea@gmail.com
39 SANACAS S.R.L.

Descarca aici

Str. Apusului, nr.63, lot29, în incinta POLICLINICA APUSULUI et.1, ap.11 0721.729.519 0727.895.598 office@sanacas.ro
40 SALUTE BLU S.R.L.

Descarca aici

Str. Moților, nr.15A, et.1, camera 4, sector 3 0792.587.140 office@saluteblu@gmail.com
41 BLUE CARE EXPERT S.R.L.

Descarca aici

Str. Drumul Gura Putnei, nr.137, parter, ap.1, sector 3 0727.205.866 bluecareexpert@gmail.com
42 SILMA MED CONCEPT S.R.L

Descarca aici

Intrarea Glucozei, nr.11, sector 2 0723.537.052 silmamedconcept@yahoo.com
43 SANALIFE MEDICAL SOLUTION S.R.L

Descarca aici

Bld. Iuliu Maniu nr. 92 D,sector 6 0764.432.207 office@autorizaricomerciale.ro
44 LIVE-LDER CARE S.R.L.

Descarca aici

Str. Popa Soare, nr.65, corp C, ap.1, camera 1, sector 2 0760.895.944 office@ssm-bucuresti.ro
45 SILUTEN DORIS COMPANY S.R.L.

Descarca aici

Bdul.Iuliu Maniu nr. 11, sector 6 021.93.00
46 MEDICOVER S.R.L.

Descarca aici

Str. Grigore Alexandrescu, nr.16-20, sector 1 021.98.96 homecare@medicover.ro
47 HOPE&CARE MEDICAL SRL

Descarca aici

str. Dinicu Golescu nr.10, sector 1 0763.454.577 contacthopecaremedical@gmail.com
48 KINETO MEDLINE

Descarca aici

str. Urdăreanu nr.2, bl.P22,sc.2, parter, ap.36, sector 0799.115.995 ash_damghani@yahoo.com
49 FUNDAȚIA HOSPICE “CASA SPERANȚEI”

Descarca aici

str. Tamaioarei nr.121-123, sector 2 0372.706.208 hospice@hospice.ro
50 ASISTENȚĂ MEDICALĂ “Sf Ștefan”

Descarca aici

str. Lotrioara nr.7,bl V32, sc.B, ap.82, sector 3 0792.909.434
0792.909.433
asistenta.medicala.sf.stefan@gmail.com
51 MIVAN CONSULT EXOPERT

Descarca aici

str.Ienăchiță Văcărescu nr. 24, ap.4, sect.4 0756.530.530 dan.doroftei@gmail.com
52 AMBULANTA DACMED

Descarca aici

str.Prelungirea Ghencea nr.26,bl.M3, sc. B,et.P 0736.987.433 dacmed.contact@gmail.com
53 SC SV HOMEMEDICA ASSISTENT SRL

Descarca aici

str. frt. Gheorghe Rostogolea nr.28 sector 6 0766.616.256 tudosea36@gmail.com
54 SC SANITAS DOM SRL

Descarca aici

str. Anastasie Panu nr.3 bl. A3,sc.3, et.P, ap.66 sector 3 0768.153.085 sanitasdom.srl@gmail.com
55 SC CUSTOS CORDIS SRL

Descarca aici

str. Drumul Taberei nr.66 bl. OS6 sc.1, et.1, ap.8 sector 6 0764.105.381 office@homemedica.ro